privacy en cookies

PRIVACYBELEID


Dit is het privacybeleid van Eleganties.nl. In dit beleid tref je alle informatie aan over de persoonsgegevens die Eleganties.nl verzamelt, verwerkt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt. Wij verzamelen gegevens van gebruikers en klanten, eigenlijk van   iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Eleganties.nl.
Eleganties.nl gevestigd te Almelo (7608 AV) aan de Mensinge 12, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde verwerkingen van persoonsgegevens en heeft hierbij een gerechtvaardigdbelang.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: eleganties.nl Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om te verbeteren en deze af te stemmen op persoonlijk wensen en behoeften. Eleganties.nl gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de verwerking van persoonsgegevens en handelt conform de geldende wet- en regelgeving.

Als je op onze website links aantreft naar websites van derden, zoals onze leveranciers, wijzen wij erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Wij verwijzen naar de websites van de derden voor hun privacybeleid.

Onze websites en de informatie daarop kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving  Het  kan dat  dit privacybeleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook altijd de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het privacybeleid is altijd     te vinden op de websites. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuelewijzigingen.In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 20 februari 2021

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou, die verwijzen naar jou of die Eleganties.nl op andere wijze in verbandkan brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je contact met ons opneemt of als je een bestelling bij ons plaatst. Denk hierbij aan je naam,je telefoonnummer , 
je m​ailadres en je adresgegevens. Maar het betreft bijvoorbeeld ook het IP-adres van je computer.
Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? En wat doen wij met je gegevens?

De categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:
 
   • gegevens over wie je bent en je contactgegevens
− gegevens over je bestellingen enbetalingen
− gegevens over je contactgeschiedenis metons
   • gegevens over het gebruik van onze website
− gegevens over je reacties op en over ons op socialmedia
− gegevens die nodig zijn voor veiligheid en het bestrijden van fraude.

Concreet betreft het onder meer de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, woonland, factuuradres, IP-adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, kvk-nummer, bedrijfsnaam, btw-nummer, gebruikersnaam, wachtwoord, klikgedrag op de website, surf-, zoek- en bestelgeschiedenis. Per onderwerp   in dit privacybeleid wordt toegelicht als het meer of andere gegevens betreft.
 

Website


Functionaliteit en online diensten
Wanneer je de website bezoekt verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van de online diensten te bieden en deze technisch te beheren.

Wij gebruiken de informatie ten behoeve van de functionaliteitvan de website, bijvoorbeeld voor het oplossen van  technische storingen of het verbeteren van  de beschikbaarheid of   het gebruiksgemak. De gegevens die worden verwerkt zijn bijvoorbeeld je IP-adres, de bezochte webpagina, de internetbrowser waarmee je surft, de duur van  een  bezoek en ander klikgedrag, dit wordt opgeslagen in cookies*.

Verplichte informatie
Als je verplicht bent bepaalde informatie te verstekken om toegang te krijgen tot functionaliteiten van onze website, zullen wij het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment dat hierom wordt gevraagd.

*Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en om klanten fijn te laten winkelen maken wij gebruik van cookies. Totdat je op de website het gebruik van cookies enandere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of trackingcookies    op jouw computer, mobiele telefoon oftablet.
  
Meer informatie over cookies is te vinden in het cookiebeleid van Eleganties.nl.
 

Account


Indien je een account aanmaakt dien je bepaalde gegevens op te geven ten  behoeve van   de inschrijving. Deze gegevens worden opgeslagen in jouw account. Deze gegevens kun je inzien en beheren.Als gegevens onjuist zijn kun jij deze zelf wijzigen.

Indien je een account aanmaakt en hiervan gebruik maakt, verwerken wij je gegevens om het account aan te kunnen maken en onze diensten te kunnen leveren. Wij zorgen ervoor dat je veilig kunt inloggen en van de onlinediensten gebruik kunt maken.

De bewaartermijn van de accountgegevens is in principe voor onbepaalde tijd. Je kunt zelf het account verwijderen indien je daar niet langer gebruik van wil maken. Je kunt de gegevens in het account ook zelf wijzigen of verwijderen. Indien je je gegevens hebt verwijderd zorgen wij ervoor dat dit binnen twee weken in onze databases wordt doorgevoerd.
 

Bestellingen


Indien je een bestelling plaatst, dan hebben wij persoonsgegevens nodig voor van het verzenden en bezorgen van je bestelling. Anders kan de bestelling niet bij jou worden bezorgd. Ook kun je op deze wijze op de hoogte worden gehouden van de status van je bestelling.

Jouw gegevens worden dus ook gedeeld met derden die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van de koopovereenkomst, denk hierbij aan een tussen(leverancier) bezorgdiensten en distributiecentra. Lees hierover meer bij ‘’Met wie delen we je gegevens?’’.
 

Betaling

Als je bij ons een bestelling plaatst kan je op drie manieren betalen: vooraf, via iDeal/ Paypal of als de bestelling wordt bezorgd.

Indien je ervoor kiest vooraf te betalen, dan krijgen wij inzage in je naam en je IBAN nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om vast te stellen dat jij de koopovereenkomst nakomt door betaling van de koopprijs.

Als je ervoor kiest online te betalen via iDeal of  Paypal  word  je naar  de  beveiligde omgeving van de betreffende bank,of Paypal geleid. Zodra je onze website verlaat, hebben
wij geen zicht of controle op wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. De benodigde gegevens om de bestelling en betaling af te ronden worden automatisch gedeeld met iDeal    of Paypal,denk hierbij aan het bestelnummer, het bedrag en je naam. Hoe deze bedrijven omgaan met jouw persoonsgegevens kan bij de betreffende partijen worden opgevraagd.
 

Een vraag stellen of een klacht indienen


Wanneer je een vraag stelt of een klacht indient of als je telefonisch, per e-mail, per social media of per post contactopneemt met onze (klanten)service, dan vragenwij om persoonsgegevens voor de afhandeling van de vraag of klacht. We gebruiken deze persoonsgegevens/contactgegevens alleen voordit doel. Gegevens over (de inhoud van) het contact worden eveneensgeregistreerd.
 

Nieuwsbrieven


Je kunt je op de website met je e-mailadres aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over onze producten, diensten en aanbiedingen. Wij verwerken hiervoor alleen je e-mailadres.

Je kunt je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven voor de nieuwsbrief als je deze niet langer  wil ontvangen.

De bewaartermijn van je gegevens voor de nieuwsbrief is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen. Je afmelding wordt dan nog wel geregistreerd.
 

Fraude


Om fraude te onderzoeken en tegen te gaan zullen wij als bevoegde autoriteiten dit verzoeken, je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn overdragen. Denk hierbij aan politie, justitie, de Belastingdienst en/of andere overheidsinstanties.
 

Social media


Op onze website maken wij gebruik van links naar social media, bijvoorbeeld Facebook.    Je wordt via die link naar onze socialmedia account geleid. Op het gebruik van dergelijke social media zijn de voorwaarden waaronder het privacybeleid van de betreffende social media bedrijven vantoepassing.
 

Wanneer je met ons communiceert via social media of onze pagina deelt op jouw sociale media account, dan kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen. Denk  hierbij onder meer aan je (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres, geslacht en/of andere gegeven die openbaar te raadplegen zijn op je social media account. Wij gebruiken de ontvangen gegevens alleen om zo goed mogelijk op jou te antwoorden en  slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen op bij de andere gegevens die wij van jou hebben.
 

Wat zijn de doeleinden van het verzamelen en de verwerking van de persoonsgegevens?


Zoals blijkt uit dit privacybeleid worden de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken hoofdzakelijk gebruikt door ons:
 
   • voor het verantwoord aangaan en  uitvoeren van een koopovereenkomst
− voor het verwerken, factureren en afhandelen vanbestellingen
− om met je te communiceren inzake bestellingen of klachten
   • om je te informeren over het verloop van je bestelling
− om je te informeren over producten,diensten en acties
− om je gegevens te koppelen aan een account
   • voor het onderhouden van een relatie met de klanten
− voor marketingactiviteiten
   • om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden
− voor het verbeteren,innoveren en optimaliseren van de aangeboden diensten
− voor het beheren van accounts
− voor het correct en veilig uitvoeren van de diensten die Eleganties.nl aanbiedt.
 

Hoe kan je persoonsgegevens bekijken, wijzigen en/of verwijderen?


Veel gegevens kun je zien en zelf beheren als je inlogt op jouw account. Als je het zelf niet kunt aanpassen dan kunnen wij dat doen. Wil je je gegevens inzien, wijzigen of verwijderenen dit kan niet via jouw account of het gaat om persoonsgegevens die niet zichtbaar zijn in jouwaccount,stuur je verzoek dan aan janet@eleganties.nl.

Voordat wij iets doen naar aanleiding van je verzoek, of informatie aan je verstrekken,  zullen wij je identiteit moeten verifiërenen kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal je een reactie ontvangen op jouwverzoek.
 

Welke rechten heb je nog meer?Je hebt het recht tegen de verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken indien daar in jouw specifieke situatie redenen voorzijn.

Ook heb je het recht op beperking van verwerking. Dit recht houdt in dat je om beperking  van verwerking van jouw persoonsgegevens kunt verzoeken als de juistheid daarvan niet vaststaat, als de verwerking onrechtmatig is en wij ons zouden verzetten tegen het wissenvan de gegevens, als wij de persoonsgegevens niet meer nodig zouden hebben voor onze doeleinden en jij deze wel nodig hebt en als jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Daarnaast heb je het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat je jouw persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt bij ons kunt opvragen en verkrijgen om deze aan een andere partij over te dragen.
Stuur je verzoek aan: brenda@eleganties.nl
Voordat wij iets doen naar aanleiding van je verzoek, of informatie aan je verstrekken,
zullen wij je identiteit moeten verifiëren en kunnen vaststellen. Binnen 4 weken zal je een reactie ontvangen op jouw verzoek.
 

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?


De persoonsgegevens worden door Eleganties.nl gebruikt en bewaard conform hetgeen hierover in de wet- en regelgeving is bepaald, namelijk niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegeven worden verzameld en worden verwerkt.

Indien wij specifieke bewaartermijnen hanteren worden deze aangegeven bij het betreffende onderwerp in dit privacybeleid.

Met wie delen wij je gegevens?

Het uitgangspunt is dat je gegevens met zo min mogelijk partijen worden gedeeld. Dat gebeurt alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en een koopovereenkomst, of als wij daartoe verplicht zijn. Eleganties.nl schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Bij derden moet onder meer worden gedacht aan (tussen)leveranciers, bezorgdiensten en distributeurs.

De informatie moet noodzakelijkerwijs met deze derden worden gedeeld ten behoeve van de uitvoering van de koopovereenkomst. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk.
Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Eleganties.nl en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Zoals is aangegeven onder het kopje ‘’Bestellingen’’ wordt ten behoeve van het uitvoeren van de koopovereenkomst ook een deel van je gegevens gedeeld met en via iDeal en Paypal,indien je ervoor kiest online de betaling te regelen.

Daarnaastkunnen wij op grond van de wet verplicht zijn je gegevens te delen met politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst. Ook kan een rechter ons bevelen gegevens   te overleggen.
 

Beveiliging


Eleganties.nl gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatgelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies, oneigenlijke verwerking of onrechtmatig gebruik.

Zo wordt gebruik gemaakt van de geldende standaarden voor informatiebeveiliging zoals    een firewall, versleutelingsmaatregelen en SSL certificering ter voorkomen van toegang tot gegevens door onbevoegdederden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de   data.
 

Meer informatie


Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op  de website van de Autoriteitpersoonsgegevens:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Dit is ook bevoegde instantie om een eventuele klacht aan te richten.
 

Contact


Je kunt contact met ons opnemen per e-mail (janet@eleganties.nl)

 


 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem contact met ons op
janet@eleganties.nl